استاد سید امیر هاشمی

حوزه تخصصی:

مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه‌ی روانشناسی

تحصیلات:
1. حوزه علمیه ، پایه 6 ، 1365 الی 1370
2. فوق لیسانس اقتصاد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1378-1370
3. گواهینامه حرفه ای کامپیوتر(گرایش گرافیک و انیمیشن) ، دفتر نمایندگی دانشگاه OXFORD در ایران، 1380-1378

فعالیت ها:
• تدریس در مواد زیر:
1. دروس اقتصادی (اصول علم اقتصاد ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، اقتصاد خرد ، پول و ارزو بانکداری ، اقتصاد کلان ، مالیه عمومی ، آمار)
2. دروس مالی و حسابداری( اصول حسابداری ، حسابداری مالی ، حسابداری دولتی ، حسابرسی ، مدیزیت مالی)
• پژوهش و تحقیق در زمینه علوم اقتصادی
• پژوهش و تحقیق در روانشناسی ، اینترنت

سابقه تدریس:
• موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
• موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
• مرکز آموزشهای علمی کاربردی پژوهشکده سوانح طبیعی
• دانشگاه قم
• مؤسسسه آموزش عالی علوم انسانی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه ( ص)
• مرکز آموزش عالی شهید علیمحمدی سازمان جهاد کشاورزی
• مرکز آموزش مدیریت دولتی استان قم
• واحد آموزش جهاد دانشگاهی قم
• دفتر نمایندگی موسسه سنجش تکمیلی
• جامعه الزهرا ( حوزه علمیه خواهران )
• موسسه آموزش عالی طلوع مهر

تالیف و ترجمه :

• کتابها :
1. اقتصاد خرد ( نظریه رفتار مصرف کننده ، تولید کننده و بازارها ) ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1386
2. کتاب تمرین اقتصاد خرد ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1386
3. اقتصاد کلان ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1386
4. کتاب تمرین اقتصاد کلان ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1386
5. مبانی روش تحقیق (با تاکید بر کاربرد آن در علوم اقتصادی) ، نشر عاتک ، 1384
6. مالیه عمومی ( ویژه دانشجویان رشته حقوق ) ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1385
7. موضوعات انتخابی در مباحث پولی و بانکداری ( مجموعه مقالات ) ، ناشر :مؤلف ، 1387
8. درسنامه کلیات علم اقتصاد ، موسسه علوم انسانی ، قم 1387
9. ترجمه کتاب خانواده مسلمان و رسانه‌ها ، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) ، 1373
10. مهارت های تدوین متون درسی ، پژوهشگاه المصطفی ، 1387
11. اقتصاد خرد ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1391

• تحقیق و پژوهش:
1. فرش قم ـ مشکلات و موانع و زمینه‌های توسعه ،کمیته توسعه صادرات غیرنفتی استان قم (رساله فوق لیسانس ) ،1377.
2. شناسایی مشاغل زود بازده بخش کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی استان قم ، 1381
3. ارزیابی عملکرد تسهیلات اعطائی تبصره 3 سال 79-1377، مدیریت طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان قم ، 1381
4. راهنمای استفاده از تسهیلات بانکی ، مدیریت طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان قم ،1381
5. آشنائی با بخش کشاورزی کشور و استان قم ،سازمان جهاد کشاورزی قم 1381
6. بررسی تابع تولید شرکت واحد اتوبوسرانی قم ( مقاله جهت ارائه در درس اقتصاد سنجی )، دانشگاه امام صادق ، 1376
7. بررسی قیمت تمام شده نان در استان قم ، استانداری قم ، 1378

• مقالات:
1. مقایسه آراء و اندیشه های دو مکتب کینزی و انتظارات عقلائی ، سمینار روش شناسی اقتصاد ، قم
2. دین ، اخلاق . اقتصاد ، حوزه ، قم 1385
3. نقدی بر برنامه ریزی در اقتصاد ایران ، دو ماهنامه «اطلاعات سیاسی و اقتصادی»
4. برآوردی از مدل کلان سنجی اقتصاد ایران ، سمینار توسعه اقتصادی در ایران ، 1375
5. اقتصاد تغذیه در ایران ، نشریه تخصصی اقتصاد ایران
6. ارزیابی برنامه جهارم توسعه ایران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ، 1382
7. مبانی فقهی و اقتصادی احتکار، دانشگاه امام صادق، 1376
8. موانع و مشکلات توسعه صنعت فرش قم ، همایش رشد و توسعه استان قم ، 1376
9. تنزیل اسناد تجاری ، دانشگاه امام صادق ، 1373
10. شاخص های ارزیابی سایتهای اینترنتی ، دفتر نمایندگی موسسه NIIT (شرکت بین المللی فن آوری اطلاعات مشکوة دانش) ،1384
11. شاخص های ارزیابی کتاب های درسی ، پژوهشگاه المصطفی ،1387
12. سیستم تدوین متون درسی ، پژوهشگاه بین المللی المصطفی ، 1391
13. فرایند گرایی در نهادهای محصول محور ، پژوهشگاه بین المللی المصطفی ، 1391

• جزوات:
1. تفسیر ایات الحکام اقتصادی ، دانشگاه امام صادق، 1376
2. مبانی علم اقتصاد ،موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی 1383
3. مجموعه مسائل اقتصاد خرد و کلان، پژوهشکده سوانح طبیعی ،1384
4. توسعه اقتصادی ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی ، 1384
5. پول ، ارز و بانکداری ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی ، 1384
6. موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع)، 1376 (با نظارت استاد مربوطه)
7. اصول حسابداری ، مرکز آموزش مدیریت دولتی استان قم ، 1381

• تالیفات در دست اجرا:
1. مفهوم یابی توسعه انسانی
2. درسنامه های موضوعات اقتصادی رشته حسابداری ، 6 درسنامه

دسترسی سریع