استاد سید امیر هاشمی

حوزه تخصصی:

مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه‌ی روانشناسی

تحصیلات:
1. حوزه علمیه ، پایه 6 ، 1365 الی 1370
2. فوق لیسانس اقتصاد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1378-1370
3. گواهینامه حرفه ای كامپیوتر(گرایش گرافیك و انیمیشن) ، دفتر نمایندگی دانشگاه OXFORD در ایران، 1380-1378

فعالیت ها:
• تدریس در مواد زیر:
1. دروس اقتصادی (اصول علم اقتصاد ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، اقتصاد خرد ، پول و ارزو بانكداری ، اقتصاد كلان ، مالیه عمومی ، آمار)
2. دروس مالی و حسابداری( اصول حسابداری ، حسابداری مالی ، حسابداری دولتی ، حسابرسی ، مدیزیت مالی)
• پژوهش و تحقیق در زمینه علوم اقتصادی
• پژوهش و تحقیق در روانشناسی ، اینترنت

سابقه تدریس:
• موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
• موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
• مركز آموزشهای علمی كاربردی پژوهشكده سوانح طبیعی
• دانشگاه قم
• مؤسسسه آموزش عالی علوم انسانی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه ( ص)
• مركز آموزش عالی شهید علیمحمدی سازمان جهاد كشاورزی
• مركز آموزش مدیریت دولتی استان قم
• واحد آموزش جهاد دانشگاهی قم
• دفتر نمایندگی موسسه سنجش تكمیلی
• جامعه الزهرا ( حوزه علمیه خواهران )
• موسسه آموزش عالی طلوع مهر

تالیف و ترجمه :

• كتابها :
1. اقتصاد خرد ( نظریه رفتار مصرف كننده ، تولید كننده و بازارها ) ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1386
2. كتاب تمرین اقتصاد خرد ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1386
3. اقتصاد كلان ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1386
4. كتاب تمرین اقتصاد كلان ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1386
5. مبانی روش تحقیق (با تاكید بر كاربرد آن در علوم اقتصادی) ، نشر عاتك ، 1384
6. مالیه عمومی ( ویژه دانشجویان رشته حقوق ) ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1385
7. موضوعات انتخابی در مباحث پولی و بانكداری ( مجموعه مقالات ) ، ناشر :مؤلف ، 1387
8. درسنامه كلیات علم اقتصاد ، موسسه علوم انسانی ، قم 1387
9. ترجمه كتاب خانواده مسلمان و رسانه‌ها ، مركز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) ، 1373
10. مهارت های تدوین متون درسی ، پژوهشگاه المصطفی ، 1387
11. اقتصاد خرد ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، 1391

• تحقیق و پژوهش:
1. فرش قم ـ مشكلات و موانع و زمینه‌های توسعه ،كمیته توسعه صادرات غیرنفتی استان قم (رساله فوق لیسانس ) ،1377.
2. شناسایی مشاغل زود بازده بخش كشاورزی ، سازمان جهاد كشاورزی استان قم ، 1381
3. ارزیابی عملكرد تسهیلات اعطائی تبصره 3 سال 79-1377، مدیریت طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزی استان قم ، 1381
4. راهنمای استفاده از تسهیلات بانكی ، مدیریت طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزی استان قم ،1381
5. آشنائی با بخش كشاورزی كشور و استان قم ،سازمان جهاد كشاورزی قم 1381
6. بررسی تابع تولید شركت واحد اتوبوسرانی قم ( مقاله جهت ارائه در درس اقتصاد سنجی )، دانشگاه امام صادق ، 1376
7. بررسی قیمت تمام شده نان در استان قم ، استانداری قم ، 1378

• مقالات:
1. مقایسه آراء و اندیشه های دو مكتب كینزی و انتظارات عقلائی ، سمینار روش شناسی اقتصاد ، قم
2. دین ، اخلاق . اقتصاد ، حوزه ، قم 1385
3. نقدی بر برنامه ریزی در اقتصاد ایران ، دو ماهنامه «اطلاعات سیاسی و اقتصادی»
4. برآوردی از مدل كلان سنجی اقتصاد ایران ، سمینار توسعه اقتصادی در ایران ، 1375
5. اقتصاد تغذیه در ایران ، نشریه تخصصی اقتصاد ایران
6. ارزیابی برنامه جهارم توسعه ایران، پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ، 1382
7. مبانی فقهی و اقتصادی احتكار، دانشگاه امام صادق، 1376
8. موانع و مشكلات توسعه صنعت فرش قم ، همایش رشد و توسعه استان قم ، 1376
9. تنزیل اسناد تجاری ، دانشگاه امام صادق ، 1373
10. شاخص های ارزیابی سایتهای اینترنتی ، دفتر نمایندگی موسسه NIIT (شركت بین المللی فن آوری اطلاعات مشكوة دانش) ،1384
11. شاخص های ارزیابی كتاب های درسی ، پژوهشگاه المصطفی ،1387
12. سیستم تدوین متون درسی ، پژوهشگاه بین المللی المصطفی ، 1391
13. فرایند گرایی در نهادهای محصول محور ، پژوهشگاه بین المللی المصطفی ، 1391

• جزوات:
1. تفسیر ایات الحكام اقتصادی ، دانشگاه امام صادق، 1376
2. مبانی علم اقتصاد ،موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی 1383
3. مجموعه مسائل اقتصاد خرد و كلان، پژوهشكده سوانح طبیعی ،1384
4. توسعه اقتصادی ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی ، 1384
5. پول ، ارز و بانكداری ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی ، 1384
6. موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع)، 1376 (با نظارت استاد مربوطه)
7. اصول حسابداری ، مركز آموزش مدیریت دولتی استان قم ، 1381

• تالیفات در دست اجرا:
1. مفهوم یابی توسعه انسانی
2. درسنامه های موضوعات اقتصادی رشته حسابداری ، 6 درسنامه

دسترسی سریع