حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احمد رهنمایی

حوزه تخصصی:

کارشناس مباحث غرب شناسی

سید احمد رهنمایی، متولد 1338، شهرضا، اصفهان، عضو هئیت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم است که مختصری از زیست نامة علمی ـ تحصیلی وی به صورت زیر است:
ورود به حوزه علمیه: خرداد ماه سال 1353، مدرسة علمیه حضرت صاحب الزمان(عج)، شهرضا.(دوره مقدمات)
ورود به حوزه علمیه قم: مهرماه 1355، مدرسه علمیه رسالت
اتمام سطح: بهار 1360/
استادان سطح آیت الله ستوده(ره) و علمای بزرگوار، حجج اسلام نکونام، وجدانی(ره) محقق، اعتمادی و ....
شروع درس خارج: مهرماه 1360/
استادان خارج: علمای بزرگوار حضرات آیات: سبحانی، مظاهری، تبریزی(ره)، وحید خراسانی، یزدی، شاهرودی و … .
دورة سه ماهة معارف: پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک)، فروردین 1359، مؤسسه در راه حق. قم، استاد آیه الله مصباح یزدی

دورة عمومی معارف اسلامی: شروع، مهرماه 1359، مؤسسه در راه حق. قم، استاد آیه الله مصباح یزدی(دام ظله).
استادان دوره: علمای بزرگوارک علامه مصباح یزدی و حجج اسلام فیاضی، غروی، مصباحی مقدم، محمدی عراقی، ایرانی و ….
پایان دوره: خرداد 1364، بار دریافت گواهی نامة پایان دورة عمومی معارف.
دورة کارشناسی: رشته روان شناسی: مهر 1364، بنیاد فرهنگی باقر العلوم(ع).
استادان دوره: آقایان دکتر خدا پناهی، دکتر کاردان، دکتر هاشمیان، دکتر سجادی، دکتر برادران، دکتر قریب، دکتر جلالی تهرانی و… .
پایان دوره: خرداد 1368، با دریافت گواهی نامة پایان دوره.
پژوهش و تألیف کورهی: از مهرماه 1368 تا فروردین 1372 در دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه، (پژوهشکدة حوزه و دانشگاه)، گروه روان‌شناسی، تدوین و نشر کتاب: «روان‌شناسی رشد با گرایشی به منابع اسلامی، ج1 و 2، (گروه مؤلفان)، از انتشارات سمت، 1374 و 1375/
کارشناسی ارشد: از مهرماه 1372 ( سپتامبر 1993) تا شهریور 1374 (آگوست 1995) دانشگاه مگ گیل، مؤسسه مطالعات اسلامی، مونترال، کانادا.
استادان دوره: آقایان: دکتر لیتل، دکتر تورگای، دکتر تادلاوسون، دکتر لندولت، دکتر بولاتو، دکتر حلاق، دکتر مارمورا، دکتر اُرزمبی و… .
استاد راهنما: آقای دکتر دو نالد لیتل.
عنوان رساله: بررسی تطبیقی دو سیره از سیره‌های پیامبر(ص): سیرة علامه جعفر مرتضی(شیعه) و سیرة محمد حسین هیکل(سنی).
دکترا از مهرماه 1374(سپتامبر 1995) تا بهمن 1377(ژانویه 1999) در دانشگاه مک‌گیل، دانشکده تعلیم و تربیت، گرایش فلسفة تعلیم و تربیت ـ فرهنگ و ارزش‌ها، مونترال، کانادا.
استادان دوره: آقایان: دکتر دیوید اسمیت، دکتر رونالد مرریس، دکتر کِله بای، خانم دکتر الیزابت وود.
استاد راهنما: دکتر دیوید اسمیت، استادان مشاور: دکتر تادلاوسون، دکتر رونالد موریس و خانم دکتر الیرابت وود.
عنوان رساله: خود شکوفایی از دیدگاه فلسفة تربیتی علامه طباطبایی و جان دیویی.

مشاغل
1/ عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) .
2/ معاونت تربیتی ـ فرهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
3/ معاونت اطلاع رسانی و امور بین الملل مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

مجموعه آثار
الف) تألیفات:
1/ همکاری در تألیف «روان‌شناسی رشد با نگرشی به منابع اسلامی، ج? و? در سال‌های 1375 ـ 1374
2/ غرب‌شناسی، 1380
3/ درآمدی برمبانی ارزش‌ها، 1382
4/ آشنایی با اصول و فنون مشاوره،
5/ مبانی و اصول فلسفة تعلیم و تربیت در دست تألیف.
ب) مقالات:
1/ آسیب‌شناسی فرهنگی ـ مجله معرفت، شمارگان 30 تا 37، 1379
2/ نگاهی به سند چشم انداز بیست سالة، پرتو سخن، آبان و بهمن 1383
3/ مد جوان و مدگرایی، مرداد 1384
4/ آنان که براندازی را تئوریزه می‌کنند، پرتو سخن، آبان 1384
5/ نگرش آقای خاتمی به غرب و مدرنیسم، پرتو سخن، آبان و آذر 1384

دسترسی سریع