حجت الاسلام محمد محسن مروجی طبسی

حوزه تخصصی:

کارشناس کلام اسلامی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه فرق تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب

تحصیلات حوزوی: سطح خارج فقه
تحصیلات دانشگاهی: دکترای شیعه شناسی از دانشگاه ادیان و مذاهب

تالیفات:
خدیجه(س) مادر امت
بازخوانی نظریات پیدایش شیعه و تشیع
اولین یار پیامبر کیست؟(پژوهشی درباره نخستین مسلمان)
درسنامه نقد عدالت صحابه
چهار پیامبر ناشناخته
حدیث سلسلة الذهب از دیدگاه اهل سنت
زیارت امام رضا به روایت اهل سنت
اباصلت هروی از دیدگاه فریقین
بازخوانی یک ریزش، زندگانی سعدبن ابی وقاص

دسترسی سریع