انتصاب مدیر گروه طرح و برنامه ریزی رادیو معارف

مصطفی محمدی _ رییس مركز طرح برنامه و بودجه _ به پیشنهاد مدیر رادیو معارف طی حكمی مهدی كریمی را به عنوان مدیر طرح و برنامه ریزی رادیو معارف منصوب كرد

1401/01/23
|
16:11

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، طی حكمی از سوی رییس مركز طرح برنامه و بودجه ، مهدی كریمی به عنوان مدیر طرح و برنامه ریزی این رسانه دینی منصوب شد.
بخشی از وظایف محول در این حكم به شرح ذیل می باشد
تبیین و عملیاتی نمودن اهداف ،‌اولویت ها و سیاستهای محتوایی سازمانی
سهم دهی منطقی به موضوعات، ماموریت ها و اولویت ها با ملاحظه سطح جامعه مخاطبان
برنامه ریزی، تخصیص و ارزیابی توزیع و بكارگیری محصولات ، خدمات و منابع شبكه
برگزاری و دبیری جلسات شورای طرح و برنامه شبكه و تنظیم صورتجلسات و گزارش های مربوط

گرداوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات و ارزیابی كمی و كیفی عملكرد شبكه در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و ارائه گزارش به زیر ساخت های مرتبط
گفتنی است مهدی كریمی دانش آموخته حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه است ؛‌كه پیش از این به عنوان سرپرست طرح و برنامه ریزی مشغول فعالیت بود

دسترسی سریع