انتصاب مدیر گروه طرح و برنامه ریزی رادیو معارف

مصطفی محمدی _ رییس مرکز طرح برنامه و بودجه _ به پیشنهاد مدیر رادیو معارف طی حکمی مهدی کریمی را به عنوان مدیر طرح و برنامه ریزی رادیو معارف منصوب کرد

1401/01/23
|
16:11

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، طی حکمی از سوی رییس مرکز طرح برنامه و بودجه ، مهدی کریمی به عنوان مدیر طرح و برنامه ریزی این رسانه دینی منصوب شد.
بخشی از وظایف محول در این حکم به شرح ذیل می باشد
تبیین و عملیاتی نمودن اهداف ،‌اولویت ها و سیاستهای محتوایی سازمانی
سهم دهی منطقی به موضوعات، ماموریت ها و اولویت ها با ملاحظه سطح جامعه مخاطبان
برنامه ریزی، تخصیص و ارزیابی توزیع و بکارگیری محصولات ، خدمات و منابع شبکه
برگزاری و دبیری جلسات شورای طرح و برنامه شبکه و تنظیم صورتجلسات و گزارش های مربوط

گرداوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد شبکه در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و ارائه گزارش به زیر ساخت های مرتبط
گفتنی است مهدی کریمی دانش آموخته حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه است ؛‌که پیش از این به عنوان سرپرست طرح و برنامه ریزی مشغول فعالیت بود

دسترسی سریع