درخشش رادیو معارف در معاونت صدای رسانه ملی

رادیو معارف موفق به كسب رتبه برتر برنامه های ماه مبارك رمضان از سوی معاونت صدای رسانه ملی شد .

1401/02/25
|
15:23

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف عوامل برنامه ساز رادیو معارف درمعاونت صدای رسانه ملی خوش درخشیدند .
كسب رتبه برتر عوامل برنامه ساز به شرح ذیل می باشد ؛
محمد جواد محمدی تهیه كننده برتر معاونت صدا در حوزه مواسات و همدلی
عباسعلی توفیقی مجری برتر ویژه برنامه ماه رمضان معاونت صدا
ابوالفضل سلیمانی نویسنده برتر ویژه برنامه افطار معاونت صدا
رادیو معارف درخشش همكاران خود را تبریك گفته و موفقیت بیش از پیش برای آنها خواهان است.

دسترسی سریع