نشست مدیران رادیو با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی: خداوند نعمت بزرگی به کارکنان رادیو معارف عنایت کرد و شما این رسانه دینی را به دانشگاه تبدیل کردید.

1401/02/26
|
16:59

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن ابراز خرسندی و خوش آمد گویی به مدیران رادیو معارف گفتت: خواهان راه اندازی برنامه ای تحت عنوان "دین و قانون" یا "دین و سیاستگذاری" با همکاری این مرکز در رادیو معارف شد. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای پشتیبانی فکری و معرفتی و اتاق فکر از این برنامه ها، آمادگی دارد به رادیو معارف کمک کند.
دکتر عطاء الله رفیعی آتانی در نشست مشترک با رئیس و مدیران رادیو معارف خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز انقلاب اسلامی، مزرعه تولید دانش و معارف دینی شده است و باید دانش های جدید و معارف اجتماعی اسلامی که محصول انقلاب اسلامی است، در سطح جامعه جلوه بیشتری داشته باشد، این رسالت بر عهده رسانه هایی مانند رادیو معارف می باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند، معارف دینی و دانش هایی که تولید شده، امروزه در عرصه عمل خود را نشان دهد، اگر جایی کاستی داریم باید موانع را شناسی و رفع کنیم، امروز زمان پاسخگویی است اگر جایی خوب عمل نکردیم باید ببینیم مشکل کار کجاست.
دکتر رفیعی آتانی اظهار داشت: با توجه به اینکه معارف دینی و اسلامی ذوابعاد است باید رادیو معارف در حوزه ها و رشته های مختلف به آنها بپردازد، به عنوان نمونه، اگر امروز جامعه با مشکلات اقتصادی مواجه می باشد باید اقتصاد اسلامی در رادیو معارف مورد بحث قرار گیرد و اقتصاددانان اسلامی ما بتوانند در سطح رسانه به تبیین موضوعات بپردازند و از همین زاویه با مردم حرف بزنند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین جامعه پذیر کردن برخی موضوعات را از دیگر رسالت های رسانه ذکر کرد و گفت: برخی مباحث و تصمیمات بسیار مهم، نیاز به جامعه پذیری دارد و قطعا رادیو معارف مکان مناسبی برای تبیین موضوعات از بعد دینی و جامعه پذیر کردن آنهاست.

دسترسی سریع