ایران ستون فقرات محور مقاومت است

نایب رئیس مجلس علمای لبنان با تأكید بر این كه ایران ستون فقرات محور مقاومت است، از «شهید حاج قاسم سلیمانی» به عنوان تجسم اسلام یاد می كند.

1401/06/29
|
16:29

شیخ زهیر جعید نایب رئیس تجمع علمای مسلمان لبنان و از شخصیت های لبنانی است كه نقش ایران در مقابله با تفكر تكفیری و تروریستی در منطقه را برجسته و بی بدیل می داند و می‌گوید: ایران ستون فقرات محور مقاومت است.
او «شهید حاج قاسم سلیمانی» را تجسم اسلام و الگویی در سطح جهانی برای آزادگان جهان می خواند كه زندگی و بهترین دارایی خویش یعنی جانش را در راه نجات اسلام و مسلمین و مظلومان عالم فدا كرد.

دسترسی سریع