هفتمین جشنواره مقالات علمی حوزه فراخوان شد

هفتمین جشنواره مقالات علمی حوزه از سوی معاونت پژوهش از امروز تا پایان اردیبهشت 1402 فراخوان شد

1401/12/22
|
13:36

هفتمین جشنواره مقالات علمی حوزه از سوی معاونت پژوهش از امروز تا پایان اردیبهشت 1402 فراخوان شد و شرایط ویژه فراخوان به شرح ذیل اعلام گردید؛

شرایط ثبت نام:

- حوزوی بودن نویسنده مقاله؛

- مقاله می‌بایست در یك نشریه علمی پژوهشی یا علمی ترویجی در سال 1401 چاپ شده باشد؛

- مقاله می‌تواند علمی پژوهشی یا علمی ترویجی باشد؛

ارسال مقاله از طریق دفتر نشریه انجام می‌شود.

- بروزرسانی اطلاعات نشریه در سامانه؛

- ثبت اطلاعات نویسنده مقاله در سامانه اینترنتی؛

- بارگذاری فایل word یا PDF مقاله؛

- بارگذاری فایل PDF شماره نشریه‌ای كه مقاله در آن چاپ شده است؛

- بارگذاری صورت جلسه معرفی مقاله؛

- ارسال یك نسخه از نشریه به دفتر دبیرخانه جشنواره مقالات علمی حوزه؛

مهلت ارسال مقاله توسط دفتر نشریه پایان اردیبهشت ماه 1402

به منظور كسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری می توانید با شماره 02533133608 و609 تماس حاصل فرمایید.

دسترسی سریع