ایجاد تردید و تعلل در خواص مهمترین برنامه دشمن است

فرمانده كل قوا با بیان اینكه خواص می‌توانند برای برگزاری انتخابات پرشور نقش‌آفرین باشند، فرمودند: ایجاد تردید و تعلل در خواص مهمترین برنامه دشمن است.

1402/11/16
|
13:20

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار جمعی از فرماندهان و كاركنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، بیعت شماری از همافران با امام خمینی را در 19 بهمن 1357، «شتاب‌دهنده» انقلاب خواندند و با تبیین نقش شتاب‌دهندگی خواص -به معنای مجموعه‌ها و عناصری كه با شناخت و تشخیص صحیح و شجاعانه و به موقع اقدام می‌كنند-، افزودند: خواص در ایجاد شتاب لازم برای تحقق اهداف انقلاب، وظایف سنگینی بر عهده دارند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین حضور هرچه پرشورتر مردم در انتخابات 11 اسفند را تضمین‌كننده اقتدار و امنیت ملی برشمردند و تأكید كردند: به فضل الهی مردم در راهپیمایی سراسری 22 بهمن، شركت گسترده و پرشوری خواهند داشت و با دفاع از انقلاب، وفاداری خود به امام خمینی را برجسته خواهند كرد.

فرمانده كل قوا، حادثه شگفت‌انگیز بیعت جمعی از همافران و كاركنان نیروی هوایی با امام خمینی را در 19 بهمن 46 سال قبل، دارای عبرت‌ها و درس‌های پایان‌ ناپذیری دانستند و افزودند: نیروی هوایی با از خودگذشتگی و با آن كار مخلصانه و شجاعانه، در پیوستن به انقلاب پیشگام شد و در روزهای بعد با مقاومت در مقابل حمله گارد شاه به مركز نیروی هوایی در تهران، مردم و جوانان را به شوق و امید آورد و به خیابان كشاند و در پیروزی انقلاب در 22 بهمن، نقش بسیار مهم «شتاب‌دهنده» را ایفا كرد.

رهبر انقلاب با اشاره به تشكیل جهاد خودكفایی در نیروی هوایی چند ماه بعد از پیروزی انقلاب، افزودند: همان روحیه اقتدار و شجاعت و قدرت روحی باعث شد نیروی هوایی در تشكیل جهاد خودكفایی هم پیشگام و شتاب‌دهنده شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیروی هوایی دوره طاغوت را از لحاظ فرماندهی، سیاست‌گذاری و تجهیزات، كاملاً در اختیار و تحت امر آمریكایی‌ها برشمردند و افزودند: عناصر مؤمن و انقلابی با جهاد خودكفایی، نیروی هوایی را از مالكیت آمریكا خارج و كاملاً به نیرویی ایرانی تبدیل كردند و پیش‌برندگی و قدرت تحول‌آفرینی خود را نشان دادند.

ایشان،‌ برخورداری از عناصر و مجموعه‌های شتاب‌دهنده را نیاز مستمر انقلاب‌ها و حركات عظیم و هدف‌دار اجتماعی خواندند و گفتند: براساس تجربیات تاریخی، حركات بزرگ به تدریج دچار ركود و كندی و سستی و حتی بازگشت به عقب می‌شوند كه جلوگیری از ابتلای به این آفت مخرب، نیاز به فعالیت شتاب‌دهنده‌ها دارد.

رهبر انقلاب برخی جاذبه‌های درونی انقلاب اسلامی از جمله مبارزه با ظلم و ظالم، ایستادگی در مقابل قلدرهای جهانی، توجه به دنیای مردم و آینده كشور و در عین حال توجه كامل به معنویت و مراسم و مناسك عبادی را باعث رویش‌های جدید و جایگزینی ریزش‌ها خواندند و گفتند: با وجود این جاذبه‌های ذاتی، انقلاب و كشور نیازمند وجود شتاب‌دهنده‌هایی است تا در كارهای بزرگ دچار كندی و سستی و نشویم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خواص را شتاب‌دهندگان حقیقی برشمردند و در نكته‌ای مهم گفتند: منظور از خواص، صرف نام و نشان دار بودن نیست؛ بلكه خواص كسانی هستند كه در همه قشرها و صنوف ملت، با فكر و شناخت و قدرت تشخیص عمل می‌كنند و بدون تبعیت از جو و فضاسازی‌ها، با قدرت و شجاعانه و به هنگام، به وظایف خود عمل می‌نمایند.

ایشان افزودند: هركس در میان دانشگاهیان، دانشجویان، سیاسیون، روحانیون، بازاریان، مطبوعاتی‌ها، نظامیان و هر قشر دیگر با فهم مسائل و شناخت جبهه‌بندی دوست و دشمن عمل می‌كند، جزو خواص محسوب می‌شود.

رهبر انقلاب وظیفه و نقش‌آفرینی خواص در موارد حساس را سنگین خواندند و گفتند: خواص باید جهت عمومی حركت جامعه را حفظ كنند و نگذارند این حركت دچار انحراف شود كه اگر از این وظیفه غفلت شود، حوادثی پیش خواهد آمد كه ضربه‌های تاریخی به همراه می‌آورد.

ایشان تردید و تعلل یا خیانت و تبانی برخی خواص در جنگ صفین را نمونه‌ای از غفلت‌های خسارت‌بار تاریخ اسلام دانستند و خاطرنشان كردند: در تاریخ اسلام موارد زیادی وجود دارد كه خواص و اهل تشخیص در لحظه لازم بخاطر تردید، تأمل، تنبلی و در مواردی خیانت، حضور بهنگام نداشتند و این غفلت آنها، روی دیگران و جمعیت تابع جوّ نیز آثار منفی داشته است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأكید بر اینكه جبهه دشمن برای خواص برنامه خاص دارد، افزودند: هدف دشمن این است كه خواص با گرفتار شدن به تردید و تعلل و جذب شدن به چرب و شیرین دنیا، در بزنگاهها و مواقع حساس، كار لازم و نقش شتابدهندگی خود را انجام ندهند.

ایشان وظیفه خواص در مقابل این نقشه را جهاد تبیین و خنثی كردن تردیدافكنی و شك‌آفرینی بدخواهان دانستند و گفتند: در قرآن كریم، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی یك مرد مؤمن بیان شده است كه در مقابل توطئه برای قتل سه پیغمبر الهی، با شجاعت و صراحت مردم را به پیروی از پیامبران دعوت، و با صدای بلند ایمان خود را بیان می‌كند.


رهبر انقلاب، وظیفه خواص را بیان صریح حقایق و پرهیز از دوپهلوگویی و بیان سخنان تردیدآمیز دانستند و افزودند: امروز یك میدان جدی برای نقش‌آفرینی خواص دنیای اسلام اعم از علما، دانشمندان، سیاسیون و مطبوعاتی‌ها، موضوع غزه است.

ایشان با اشاره به رقم خوردن فجایع انسانی در غزه با پشتیبانی آمریكا از رژیم صهیونیستی، تبیین این حقیقت برای ایجاد مطالبه عمومی ملت‌های مسلمان از دولت‌هایشان برای ضربه قاطع به رژیم صهیونیستی را وظیفه مهم خواص خواندند و گفتند: ضربه قاطع به معنی وارد جنگ شدن با رژیم صهیونیستی نیست بلكه به معنی قطع رابطه اقتصادی با رژیم صهیونیستی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأكید بر اینكه ملت‌ها توان به خط كردن دولت‌ها و وادار كردن آنها به قطع حمایت و پشتیبانی از رژیم صهیونیستی را دارند، گفتند: با وجود اینكه این رژیم ظالم و گرگ‌صفت اینگونه به جان زن و كودك و بیمار افتاده و بیست و چند هزار نفر را به قتل رسانده است اما برخی كشورهای اسلامی باز هم به آن كمك اقتصادی می‌كنند و حتی شنیده می‌شود بعضی از آنها سلاح هم به رژیم صهیونیستی می‌دهند.

ایشان درباره مسائل مهم داخلی نیز، انتخابات اسفند ماه را میدانی دانستند كه خواص می‌توانند در آن نقش ایفا كنند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه انتخابات هرچه پر شورتر برگزار شود، قدرت ملی و امنیت ملی بیشتر نمایان و تأمین می‌شود، افزودند: با حضور مردم در صحنه و مشاهده قدرت نظام و كشور، تهدید دشمن خنثی می‌شود چرا كه قدرت و اقتدار ملی، امنیت ملی به وجود می‌آورد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به نزدیك بودند 22 بهمن و سالروز پیروزی انقلاب، گفتند: همچنان‌كه مردم در 45 سال گذشته حتی بدون یك نوبت تعطیلی در همه شهرها و روستاها به خیابان‌ها آمده و با سر دادن شعار، از انقلاب خود دفاع، و تبعیت و بیعتشان را با امام بزرگوار اعلام كرده‌اند، امسال نیز ان‌شاءالله مردم عزیز در راهپیمایی 22 بهمن كه نشانه اقتدار ملی است به صورت پر شور شركت خواهند كرد.

در ابتدای این دیدار، امیر سرتیپ حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به تعهد نیروی هوایی به راه و مكتب شهیدانی چون بابایی و ستاری، گزارشی از برنامه‌ها و دستاوردهای یكسال گذشته این نیرو بیان كرد

دسترسی سریع