تجلیل از 3تن از اعضای دوره هفتم شورای عالی حوزه‌

جامعه مدرسین حوزه علیه قم در مراسمی از 3تن از اعضای دوره هفتم شورای عالی حوزه‌ به پاس تلاش‌ها و اقداماتشات تجلیل کرد.

1399/04/07
|
12:11

در این مراسم از حضرات آیات استادی، مقتدایی و غروی که از اعضای دور هفتم شورای عالی حوزه‌های علمیه بودند و در دور جدید این شورا حضور ندارند، تجلیل شد.
آیت الله استادی در هفت دوره / آیت الله مقتدایی در 6دوره و آیت الله غروی نیز در پنج دوره عضویت در شورای عالی حوزه‌های علمیه را در کارنامه خود دارند.
دوره هشتم شورای عالی حوزه های علمیه از این هفته فعالیت خود را اغاز می کند
با انتخاب اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تأیید رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقلید، حضرات آیات حسینی بوشهری، شب زنده دار، مروی، خاتمی، اعرافی، اراکی و رجبی به عنوان اعضای دوره هشتم شورای عالی حوزه های علمیه انتخاب شده ا ند

دسترسی سریع