تاکنون 138 نفر از مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با کرونا به شهادت رسیده اند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: جامعه پزشکی شامل پزشکان عمومی و متخصص 60 درصد از شهدا را به خود اختصاص داده اند.

1399/05/04
|
11:21

وی افزود: 20درصد از شهدا از گروه پرستاری و 20درصد دیگر از کارکنان بیمارستانها هستند .

دسترسی سریع