رئیس کمیته امداد امام خمینی از برنامه ریزی این نهاد برای ایجاد 200 هزار شغل خبر داد.

آقای بختیاری درنشست مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر نقش و جایگاه ویژه مجلس در تصویب قوانین به نفع قشرهای محروم جامعه تاکید کرد.

1399/05/06
|
11:57

آقای بختیاری درنشست مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر نقش و جایگاه ویژه مجلس در تصویب قوانین به نفع قشرهای محروم جامعه تاکید کرد و گفت: برنامه امسال کمیته امداد تولید200 هزارشغل است‌که برای تحقق این هدف نیازمندهمراهی مجلس به ویژه درتخصیص اعتبارات مصوب هستیم.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات کمیته امداد در تزریق روحیه امید و اعتماد به نفس در میان مددجویان، بر اهمیت توجه به مددجویان روستایی به عنوان محور و مولد ایجاد اشتغال در کشور تاکید کردند.
آنان همچنین خواستار تعامل بیشتر دولت و مجلس با این نهاد برای افزایش کیفیت خدمات به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شدند.

دسترسی سریع