جشن عاطفه‌ها با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می شود

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: امسال نیز جشن عاطفه ها در فضا‌های آموزشی و با هدف تأمین اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان برپا می‌شود و زمان برگزاری این جشن به زودی اعلام خواهد شد.

1399/05/15
|
11:33

آقای بختیاری با بیان اینکه 450 هزار دانش‌آموز و دانشجو از خدمات تحصیلی کمیته امداد استفاده می‌کنند، گفت: 250 هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد نیازمند تبلت برای استفاده از فضای آموزشی در بستر اینترنت هستند که امیدواریم با حمایت خیران و مشارکت نهاد‌ها و مردم تامین و در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گیرد.

دسترسی سریع