امروز در مراسمی سایت اردوی خبرگزاری حوزه به صورت رسمی افتتاح شد

سایت اردو خبرگزاری حوزه به نشانی یو آر دات حوزه نیوز دات کام علاوه بر ترجمه موضعگیری مراجع و علما به زبان اردو، رویدادهای دینی را در شبه قاره منعکس می کند

1399/05/20
|
11:14
دسترسی سریع