شهادت 200 نفر از مدافعان سلامت در ایام کرونا

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه بیش از 200 نفر از کادر درمان در ایام کرونا شهید شدند گفت: جامعه پزشکی به عهدی که با خدای خود بسته بود، وفا کرد.

1399/07/05
|
13:32

آقای معین در مراسم روایت طبیبانه فتح که در موزه دفاع مقدس برگزار شد همچنین افزود جامعه پزشکی و پرستاری بیش از چهار هزار شهید در دفاع مقدس تقدیم کرده و همچون گذشته نیز در صف اول دفاع از سلامت مردم در همه گیری کرونا ایستاده است.

دسترسی سریع