کردستان آماده برگزاری سیزدهمین کنگره سراسری شعر عاشورایی

سیزدهمین کنگره شعر عاشورایی با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا روز چهار شنبه بصورت مجازی در قروه برگزار می شود

1399/07/07
|
13:12

شناسایی شیفتگان فرهنگ متعالی عاشورایی، اشاعه فرهنگ و ادبیات آیینی عاشورایی، شناسایی و تجلیل از پدیدآورندگان آثار فاخر فرهنگی و ادبی مرتبط با عاشورا از اهداف این کنگره اعلام شده است

دسترسی سریع