هویت فرهنگی قم باید حفظ شود

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به هجمه فرهنگی دشمنان به شهرمقدس قم، تاکید کرد: حفظ هویت دینی و فرهنگی این شهر و مقابله با توطئه های دشمنان، باید جزو اولویت های اصلی ما باشد.

1399/10/22
|
11:10

آیت ا.. حسینی بوشهری در دیدار رییس سازمان تبلیغات کشور،افزود:در طول سالهای اخیر، دشمنان برای تغییر فضای دینی و فرهنگی قم، برنامه های زیادی را اجرا کرده اند که بر اثر آنها، شاهد تغییراتی در سطح این شهر بوده ایم که موجب نگرانی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید شده است.
رئیس جامعه مدرسین گفت:در همین زمینه قرارگاهی در قم تشکیل شده است که باید فعال تر عمل کند

دسترسی سریع