توبیخ وزیر انگلیسی به دلیل دیدار با رئیس شورای مسلمانان انگلیس

به نوشته روزنامه تلگراف وزیر زنان و برابری انگلیس به خاطر دیدار با رئیس شورای مسلمانان انگلیس مورد انتقاد قرار گرفته است.

1399/12/06
|
09:16

«پنی موردانت » متهم شده است که سیاست نانوشته دولتمردان انگلیسی در زمینه تعامل صفر با شورای مسلمانان این کشور که از سال 2009 آغاز شده است را زیر پا گذاشته است.
پس از حمایت شورای مسلمانان انگلیس از حقوق فلسطینیان و مخالفت با رژیم صهیونیستی، دولت انگلیس روابط خود را با این شورا که بزرگترین گروه مسلمان این کشور و نماینده مساجد ، مدارس و خیریه ها است به حالت تعلیق در آورد.

دسترسی سریع