نویسنده فرانسوی خواستار ممنوعیت استفاده از نام‌های اسلامی شد!

یک نویسنده افراطی در فرانسه با درخواست ممنوعیت استفاده از نام‌های مسلمانان مانند محمد، جنجال تازه‌ای را برانگیخت.

1400/06/27
|
12:18

اریک زمور که به دلیل حضور در برنامه های تلویزیونی و مقالات سرسختش مشهور است، اغلب از مسلمانان می‌خواهد که از آداب و فرهنگ سنتی فرانسه استفاده کنند.
انتظار میرود او در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کند.
وی اعلام کرد: اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، قانونی را که ناپلئون بناپارت وضع کرد و فرانسوا میتران لغو کرد را احیا خواهد کرد. (بر اساس این قانون فقط استفاده از نام‌های مسیحی و تاریخ باستان فرانسه مجاز بود).
زمور افزود: من قانون سال 1803 را دوباره برقرار خواهم کرد. یک مرد فرانسوی دیگر حق ندارد پسرش را محمد خطاب کند.
او گفت: فکر می‌کنم که ما باید دوباره فرانسوی‌ها را به اجرای این قانون مجبور کنیم. چیزی که من را ناراحت می‌کند این است که بعد از سه نسل، مردم هنوز در فرانسه فرزندان خود را محمد می‌نامند.

دسترسی سریع