اندیشه ها پنجشنبه از ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

رادیو معارف

انديشه ها

كاهش جمعیت و راهكارهای برون رفت از آن

برنامه "اندیشه ها" در رادیو معارف به تبیین پیامدهای كاهش جمعیت و راهكارهای برون رفت از آن می پردازد

1402/02/13
|
10:38

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ پیری جمعیت امروزه نگرانی هایی را در كشورهای مختلف جهان ایجاد كرده است كه دلیل اصلی آن كاهش نرخ زاد و ولد است. این موضوع كشورها را وادار كرده رویكردها و ابتكار عمل هایی را برای تغییر روند كاهش جمعیت بكار بندد.
در همین راستا رادیو معارف پنجشنبه مورخ 14 اردیبهشت 1402 در برنامه اندیشه ها به موضوع كاهش جمعیت و راهكارهای برون رفت از آن می پردازد
همچنین تبیین كاهش نرخ زاد و ولد دركشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، راهكارهای عملی كشورها برای جلوگیری از كاهش جمعیت، پیامدهای پیری جمعیت و ... از جمله مباحثی است كه در این برنامه به آن پرداخته می شودو
"اندیشه ها " به تهیه كنندگی علی برخورداری و اجرای حسین حیدری ساعت 14:45 از رادیو معارف پخش می شود

دسترسی سریع
اندیشه ها