اندیشه ها پنجشنبه از ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

رادیو معارف

انديشه ها

واكاوی راهبردی مسئلة واگرایی قومی در ایران

برنامه "اندیشه ها" در رادیو معارف به تبیین عوامل اصلی واگرایی قومی در ایران می پردازد

1402/07/26
|
14:19

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ ایران كشوری چند قومیتی و چند فرهنگی محسوب می‌شود و در آن اقوام مختلف با فرهنگ و زبان‌های گوناگون زندگی می‌كنند. چند قومیتی و چند فرهنگی بودن ضمن فراهم نمودن فرصت برای ایران همیشه خطر تجزیه و واگرایی سرزمینی را نیز برای حاكمیت به همراه داشته استب
به همین منظور برنامه "اندیشه ها" پنجنشبه 27 مهر 1402 ضمن بیان این موضوع به واكاوی راهبردی مسئلة واگرایی قومی در ایران می پردازد
برنامه اندیشه ها به تهیه كنندگی علی برخورداری روزهای پنجشنبه ساعت 14:50 از رادیو معارف پخش می شود

دسترسی سریع
اندیشه ها