برای بیداری جمعه از ساعت 2:40 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

براي بيداري

نقد بنیان های پوزیتیویستی آموزش و پرورش در برنامه "برای بیداری"

رادیو معارف در برنامه "برای بیداری" با پخش سخنان دكتر رحیم پور ازغدی به نقد و بررسی بنیان های پوزیتیویستی آموزش و پرورش خواهد پراخت

1396/02/24
|
15:23

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف برای بیداری كه اختصاص به پخش سخنان دكتر رحیم پور ازغدی دارد طی دو برنامه24 و 30 اردیبهشت 96 به بررسی بنیان های پوزیتیویستی آموزش و پرورش خواهد پرداخت
لازم به ذكر است بنیان های پوزیتیویستی بحث تفكرات لیبیرالی در آموزش و پرروش است كه غرب نظام آموزشی ایران را ملزم به رعایت آن كرده است.
"برای بیداری" كاری از گروه معارف،‌فقه و اندیشه به تهیه و سردبیری علی برخورداری یكشنبه ها ساعت 1:15 پخش و تكران آن همان روز ساعت 11:00 از امواج رادیو معارف پخش می شود.

دسترسی سریع
برای بیداری