صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:00 به مدت 35 دقیقه

حضرت آیت الله جوادی آملی با توجه به آیات سوره مبارکه "الرحمن" اوصاف بهشت را بازگو می کند

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ برنامه "برکرانه نور" در ادامه تفسیر آیات سوره مبارکه الرحمن به تفسیر آیات 14 تا 52 می پردازد.
این برنامه که به تفسیر آیات نورانی قرآن کریم توسط حضرت آیت الله جوادی آملی اختصاص دارد مورخ 16مرداد 97 ضمن بیان معنای عصمت و دامنه آن در اهل بیت(ع) به توصیف بهشت پرداخته و ویژگی های آن را بازگو می کند .
برنامه "بر کرانه نور" کاری از گروه معارف ،قرآن و اهل بیت علیهم السلام است که تهیه و سردبیری این برنامه را علی برخورداری برعهده دارد.
این برنامه هر روز ساعت 6:00 از رادیو معارف پخش و تکرار آن همان روز ساعت 21:20 از امواج فضیلت و فطرت پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • آغاز تفسیر سوره مبارکه الرحمن در رادیو معارف

  • آغاز تفسیر سوره مبارکه" قمر"در برنامه "برکرانه نور"

  • آغاز تفسیر سوره مبارکه نجم در رادیو معارف

  • آغاز تفسیر سوره مبارکه" ذاریات" در رادیو معارف

  • آغاز تفسیر سوره مبارکه "حجرات" در رادیو معار ف

  • آغاز تفسیر سوره محمد(ص) از امواج فضیلت و فطرت

  • آغاز تفسیر سوره مبارکه دخان در رادیو معارف

  • آغاز تفسیر سوره مبارکه زخرف

  • مقصود از رحمت و نعمت خداوندی چیست

  • ویژگی های عمل صالح از منظر قرآن