بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

آغازتفسیر سوره فلق در رادیو معارف

حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه" بركرانه نور" مفهوم خیر و شر را از منظر سوره مباركه "فلق" بازگو می كند

1400/02/02
|
10:28

به گزار روابط عمومی رادیو معارف ؛برنامه "بركرانه نور" شنبه چهارم اردیبهشت 1400 به شرح و تفسیر آیات سوره مباركه" فلق" می پردازد
این برنامه كه با كارشناسی مفسر بزرگ قرآن كریم حضرت آیت الله جوادی آملی به روی آنتن می رود ضمن بیان شان نزول سوره مباركه "فلق" به تبیین ضرورت استعاذه و استخاره و معنای آن از منظر این سوره مبارك خواهد پرداخت .
همچنین چیستی شر ، خیر ، شر عدمی، نسبت شر و اراده الهی، فرق حسد با غبطه و .. از جمله موضوعاتی است كه در این برنامه به آن پرداخته می شود .
برنامه" بركرانه نور" به همت گروه قرآن واهل بیت (ع) طراحی و تولید می شودكه تهیه كنندگی این برنامه علی برخورداری برعهده دارد.
این برنامه هر روز ساعت 6:00 پخش و تكرار آن همان شب ساعت 21:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

دسترسی سریع
بر كرانه نور