بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

مفهوم علم الهی از منظر قرآن كریم

برنامه" بركرانه نور" به تبیین اهمیت عصمت نبی اكرم (ص) در ابلاغ آیات قرآن كریم می پردازد

1400/12/06
|
00:26

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف برنامه "بركرانه نور" شنبه هفتم اسفند 1400 با بررسی و تفسیر آیه 253 مهمان مخاطابان خود در رادیو معارف می شود.
"بركرانه نور "كه اختصاص به تفسیر آیات قرآنی كریم توسط حضرت آیت الله جوادی آملی دارد در این برنامه به تبیین مفهوم علم الهی می پردازد.
عصمت نبی اكرم (ص) و ارتباط وحی و ابلاغ آن به مردم ،ضرورت شناخت منشا علم و رابطه آن با علم الهی و... از جمله موضوعاتی است كه در این برنامه به آن پرداخته می شود .
برنامه "بركرانه نور" به تهیه كنندگی علی برخورداری هر روز ساعت 6:00 از رادیو معارف پخش و تكرار آن همان شب ساعت 21:15 تقدیم شنوندگان رادیو معارف می شود.

دسترسی سریع
بر كرانه نور