به رنگ خدا شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:30 به مدت 70 دقیقه

مصادیق احسان ونوع دوستی در رفتارهای اجتماعی

رادیو معارف در برنامه "به رنگ خدا" جایگاه و ثمرات احسان و نوع دوستی در جامعه را بازگو می كند

1401/10/11
|
14:57

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ سفارش به احسان ونوع دوستی از جمله مواردی است كه دین اسلام تاكید بسیاری بر آن دارد
به همین منظور برنامه "به رنگ خدا" دوشنبه 12 دیماه 1401 ضمن بیان مفهوم احسان و نوع دوستی به مصادیق آن در جامعه می پردازد
ثمرات نوع دوستی در رفتارهای اجتماعی،‌اهمیت همدلی در بین افراد و تاثیر فردی و اجتماعی آن و مهارتهای ایجاد نوع دوستی در جامعه از جمله مباحثی است كه در این برنامه به آن پرداخته می شود
برنامه "به رنگ خدا" به تهیه كنندگی محمد حسین پور و اجرای حسن حیدرزاده هر روز ساعت 9:00از رادیو معارف پخش می شود.

دسترسی سریع
به رنگ خدا