به رنگ خدا شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:30 به مدت 70 دقیقه

جایگاه عدالت در جامعه از منظر دین

رادیو معارف در برنامه "به رنگ خدا" نقش عدالت در برقراری كرامت را بازگو می كند

1401/12/08
|
15:30

به گزارش روابط عمومی رادیومعارف، یكی از مواردی كه دین مبین اسلام بر آن تاكید بسیار دارد جایگاه عدالت در بین همه افراد جامعه است.
به همین منظور برنامه "به رنگ خدا" سه شنبه نهم اسفند 1401 ضمن بیان اهمیت عدالت از منظر دین به تبیین و جایگاه آن در بین افراد می پردازد
همچنین بررسی نقش عدالت در ایجاد كرامت بین افرادو ضرورت اجرای عدالت در جامعه توسط مسئولین از جمله مباحثی است كه در این برنامه به آن پرداخته می شود
برنامه "به رنگ خدا" به تهیه كنندگی محمد حسین پور هر روز ساعت 9:00 از رادیو معارف پخش می شود

دسترسی سریع
به رنگ خدا