به رنگ خدا شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:30 به مدت 70 دقیقه

جایگاه توبه از منظر دین

برنامه "به رنگ خدا" اهمیت استغفار را از منظر آیات سوره مباركه نوح بازگو می كند

1402/03/03
|
10:31

به گزارش روابط عمومی رادیومعارف؛ "توبه"یكی از موضوعات مهم و اساسی است كه در اسلام بدان توجه شده و درباره آن فراوان سخن رفته است.
به همین منظور برنامه "به رنگ خدا" پنجشنبه ، چهارم خرداد 1402 ضمن بیان اهمیت توبه و استغفار از منظر دین به جیگاه استغفار و توبه بر اساس آیات 10 تا 12 سوره مباركه نوح می پردازد
برنامه به رنگ خدا به تهیه كنندگی محمد حسین پور هر روز ساعت 9:00 از رادیو معارف پخش می شود.

دسترسی سریع
به رنگ خدا