از ساعت به مدت

آثار مسئولیت پذیری در "صبح روشن"

برنامه زنده "صبح روشن" در رادیو معارف ثمرات مسئولیت پذیری و آسیبهای بی مسئولیتی را بررسی می کند

1398/06/02
|
08:48

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف هر فردی از منظرهای مختلف تکالیفی بر دوش خود دارد و یا به تعبیر دیگر مسئولیتی بر عهده او است که بی شک انجام آن ثمرات فردی و اجتماعی بیشماری دارد
به همین دلیل برنامه زنده "صبح روشن" از دوم شهریور ماه 98 با موضوع مسئولیت پذیری ومفهوم آن به روی آنتن می رود.
همچنین راههای افزایش حس مسئولیت پذیری و پیامدهای عدم مسئول پذیری افراد در جامعه از جمله موضوعاتی است که در این برنامه بیان خواهد شد.
گفتنی است صبح روشن "مجموعه برنامه‌ای است که در سه روز نخست هفته ساعت 9:30 تقدیم مخاطبان رادیو معارف می شود و به همت گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید شده است .
همچنین تهیه و سردبیری این برنامه را محمد حسن جلالی و اجرای آن را رضا هدایت فر بر عهده دارد .

دسترسی سریع
صبح روشن