مهربان باشیم هر روز بجز جمعه ها از ساعت 06:40 به مدت 80 دقیقه

آثار خوش بینی در زندگی

رادیو معارف در برنامه زنده "مهربان باشیم" راههای تقویت مثبت اندیشی و خوش بینی را بازگومی کند

1398/07/18
|
11:03

به گزارش روابط عمومی رادیومعارف؛ برنامه زنده" مهربان باشیم" شنبه 20 مهر 98 با این سوال مهمان شنوندگان این رسانه دینی خواهد بود:" شما انسان خوش بینی هستید؟! و آیا آثار آن را در زندگی دیده اید یا خیر؟
این برنامه که به همت گروه فقه و اندیشه طراحی و تولید می شود ضمن بیان آثار خوش بینی، عوامل و راههای درمان بدبینی را بیان می کند.
شنوندگان رادیو معارف می توانند پاسخ های مشارکتی خود را از طریق تلفن های روابط عمومی رادیو معارف و یا سامانه 30000553 مطرح نمایند و تجربه های خود را با موضوع خوش بینی و بدبینی در زندگی بیان نمایند.
گفتنی است برنامه" مهربان باشیم" به تهیه کنندگی روح الله اسماعیلی و محمدجواد محمدی شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:45 تقدیم شنوندگان رادیو معارف می شود

دسترسی سریع
مهربان باشیم