مهربان باشیم هر روز بجز جمعه ها از ساعت 06:40 به مدت 80 دقیقه

ثمرات ویژگی های اخلاقی خوب در برنامه "مهربان باشیم"

برنامه "مهربان باشیم" در رادیو معارف اهمیت وجود صفات خوب در بین دیگران را بیان کند

1398/09/19
|
17:15

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ همه افراد در جامعه دارای ویژگی هایی هستند که گاهی به دلیل همین صفت مذموم یا ممدوح شمرده می شوند
مجله صبحگاهی "مهربان باشیم" چهارشنبه مورخ 20 آذر 98 با این پرسش به روی آنتن می رود " بین دوست ، همکار و فامیل به چه ویژگی خوبی شهرت دارید."
همچنین اهمیت ویژگی خوب و تاثیر آن بر روابط اجتماعی و فردی ، راهکارهای تقویت ویژگیهای خوب و ثمرات آن از جمله مضوعاتی است که در این برنامه بیان می شود .
برنامه" مهربان باشیم" با دوتیم برنامه ساز شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:45 تقدیم شنوندگان رادیو معارف می شود شنوندگان برنامه" مهربان باشیم" از ساعت 6:45 می توانند تجربه ها و نظرات خود را با این موضوع با خطوط روابط عمومی رادیو معارف2-32910551 و یاسامانه 30000553مطرح نمایند

دسترسی سریع
مهربان باشیم