نقد و نظر دوشنبه ها از ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

رادیو معارف

نقد و نظر

ضرورت استكبارستیزی از منظر دین

رادیو معارف در برنامه "نقد ونظر" به تیین مبانی استكبارستیزی جمهوری اسلامی ایران می پردازد

1401/08/10
|
09:45

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ از اﺻﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
برنامه" نقد ونظر" همزمان با فرا رسیدن 13 آبان روز ملّی مبارزه با استكبارروز با موضوع تبیین خوی استكباری كشورهای غربی و مبانی استكبارستیزی جمهوری اسلامی ایران به روی آنتن می رود
مفهوم استكبار،ضرورت ‌مقابله با استكبار از منظر دین ، ثمرات استكبارستیری و ... از جمله موضوعاتی است كه در این برنامه به آن پرداخته می شود
برنامه "نقد و نظر" به تهیه كنندگی علی برخورداری مجری كارشناسی محسن مومنی و روزهای چهارشنبه ساعت 14:50 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

دسترسی سریع
نقد و نظر