نقد و نظر دوشنبه ها از ساعت 14:50 به مدت 40 دقیقه

رادیو معارف

نقد و نظر

بررسی كاستی های تربیتی خانواده در اغتشاشات اخیر كشور

رادیو معارف دربرنامه "نقد و نظر" كاستی‌های تربیتی خانواده بر رفتار اجتماعی جوانان و نوجوانان در اغتشاشات اخیر را واكاوی می كند

1401/12/09
|
13:06

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ یكی از حوادث تلخ اخیر در كشور اغتشاشاتی بود كه در برخی از شهرهای كشور ایجاد شد و بی شك پیامدهای داخلی و خارجی بسیاری برجا گذشت.
به همین منظور برنامه "نقد و نظر" چهارشنبه 10 اسفندماه 140 ضمن بیان چرایی اغتشاشات به تاثیر كاستی‌های تربیتی در خانواده بر رفتار اجتماعی جوانان و نوجوانان می پردازد .
همچنین این برنامه كه با كارشناسی دكتر مهكام و دكتر رضایی به روی آنتن می رود نقش كشورهای معاند را در این اغتشاشات بازگو می كند
"نقد و نظر" به تهیه كنندگی علی برخورداری و اجرای محسن مومنی ساعت 14:50 از رادیو معارف پخش می شود

دسترسی سریع
نقد و نظر