مكارم خوبان هر روز از ساعت 6:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

پیامدهای حب دنیا از منظر اسلام

برنامه "مكارم خوبان" در رادیو معارف با پخش سخنرانی آیت الله آقا مجتبی تهرانی عواقب حب دنیا را از منظر دین بازگو می كند

1401/07/10
|
09:00

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ "مكارم خوبان" دهم مهرماه 1401 با پخش سخنرانی درس اخلاق آیت الله آقا مجتبی تهرانی مهمان مخاطبان این رسانه دینی می شود.
حب نفس با همه مظاهرش عواقب فراوانی در پی دارد كه این برنامه به تبیین پیامدهای حب دنیا، حب مال و حب مقام ازمنظر اسلام می پردازد.
برنامه "مكارم خوبان" به تهیه كنندگی علی محمد عبداللهی نیا هر روز ساعت 6:30 از رادیو معارف پخش می شود.

دسترسی سریع
مكارم خوبان