مكارم خوبان هر روز از ساعت 6:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

نماز بهترین سلوك بندگی

برنامه" مكارم خوبان" در رادیو معارف به تبیین ثمرات نماز و تاثیر آن در سلوك بندگی می پردازد

1401/07/18
|
13:04

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ برنامه "مكارم خوبان" سه شنبه 19 مهر 1401 با پخش سخنرانی آیت الله مظاهری و با محوریت موضوع" نماز و جایگاه آن در سلوك بندگی" به روی آنتن می رود
بی شك نماز سیمای مكتب و دین داری است وجلوه كمال ارتباط واتصال با خدواند در قرائت نماز است كه برنامه" مكارم خوبان" به تبیین ثمرات آن می پردازد
برنامه مكارم خوبان به تهیه كنندگی علی محمد عبداللهی نیا هر روز ساعت 6:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
مكارم خوبان