مكارم خوبان هر روز از ساعت 05:10 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

مراتب امر به معروف و نهی از منكر از منظر دین

برنامه "مكارم خوبان "در رادیو معارف مراتب امر به معروف را از منظر دین بیان می كند

1401/08/19
|
11:32

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف یكی از مواردی كه دین مقدس اسلام بر آن تاكید بسیار دارد امر به معروف ونهی از منكر در بین افراد است بی شك امر به معروف و نهى از منكر، یكى از واجبات و آموزه‌های مهم اسلامى است كه جلوگیرى از فساد و فحشا و تأمین امنیت اجتماعى، به آن وابسته است.
برنامه "مكارم خوبان" شنبه 21 آبان 1401 با پخش سخنرانی آیت الله ابراهیم امینی نجف آبادی به بررسی مراتب امر به معروف و نهی از منكر می پردازد
همچنی تبیین جایگاه دعوت زبانی و كلامی به امر معروف و نهی از منكر و اهمیت آن در جامعه از جمله مباحثی است كه در این برنامه به آن پرداخته می شود.
برنامه "مكارم خوبان" به تهیه كنندگی علی محمد عبداللهی نیا هر روز ساعت 6:30 از رادیو معارف پخش می شود.

دسترسی سریع
مكارم خوبان