مكارم خوبان هر روز از ساعت 05:10 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

احوال انسان در زمان حشر از منظر دین

برنامه "مكارم خوبان" در رادیو معارف به تبیین احوال انسان ها در زمان محشور شدن می پردازد

1401/11/30
|
10:33

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ برنامه "مكارم خوبان" دوشنبه اول اسفند ماه 1401با پخش سخنرانی آیت الله شب زنده دار مهمان مخاطبان خود در این رسانه دینی می شود
این برنامه كه به همت گروه فرهنگ وجامعه طراحی و تولید می شود به تبیین احوال انسان ها در زمان محشور شدن می پردازد.
گفتنی است برنامه "مكارم اخلاق" اختصاص به بیان درس اخلاق اساتید حوزه و دانشگاه دارد و هر روز ساعت6:00 به تهیه كنندگی علی محمد عبداللهی نیا از رادیو معارف پخش می شود.

دسترسی سریع
مكارم خوبان