سایه روشن هر روز از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

سايه روشن

بررسی ضرورت افزایش سواد رسانه ای افراد در فضای مجازی

رادیو معارف در برنامه "سایه روشن" پیامدهای اقتصادی استفاده از فضای مجازی را واكاوی می كند

1396/05/23
|
11:46

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف" سایه روشن" برنامه ای است كه با هدف تبیین مدیریت و سواد رسانه ای برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی تقدیم مخاطبان این رسانه دینی می شود
این برنامه با كارشناسی سید امیر هاشمی و در ادامه مباحث پیشین ،مورخ 24 مرداد 96 به پیامدهای اقتصادی استفاده از فضای مجازی خواهد پرداخت
"سایه روشن" به همت گروه معارف،فرهنگ و جامعه ، تهیه و سردبیری ابوالفضل سلیمانی و اجرای شاهین احمدیان هر روز ساعت 17:30 تقدیم شنوندگان رادیو معارف می شود.

دسترسی سریع
سایه روشن