سایه روشن هر روز از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

سايه روشن

بررسی نقش فضای مجازی وسایبری بر خانواده در برنامه سایه روشن

رادیو معارف در برنامه "سایه روشن" به بررسی نقش تربیتی فضای مجازی در خانواده می پردازد

1398/02/02
|
17:23

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، محتویات فضای مجازی و خدمات ارائه شده در فضای مجازی در برخی مواقع موجب شده تا حد زیادی زندگی واقعی كاربران را تحت تاثیر قرار دهد و تبعات بسیار زیانباری برای كودكان، نوجوانان و جوانان به وجود آورد .
در همین راستا رادیو معارف با طراحی و تولید برنامه" سایه روشن" نقش تربیتی فضای مجازی و سایبری را با كارشناسی سعید مدرسی مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد.
اقتضاعات تربیت در عصر فراگیری،‌بی زمان و بی مكان بودن فضای مجازی ، بی جسم بود فضای مجازی و بررسی پیامدهای آن از جمله موضوعاتی است كه در این برنامه به آن پرداخته خواهد شد.
برنامه "سایه روشن" به همت گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می شود كه تهیه و سردبیری این برنامه را امیر عباس خاقانی و مجری كارشناسی آن را حسین غفاری برعهده دارد .
این برنامه هر روز ساعت 16:00 از رادیو معارف به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
سایه روشن