من انقلابی ام جمعه از ساعت 21:15 به مدت 40 دقیقه

رادیو معارف

من انقلابي ام

شاخصه های پرورش انقلابی در رادیو معارف

برنامه" من انقلابی‌ام "شاخصه های انقلابی گری را از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بررسی می كند

1396/11/02
|
14:47

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف ، برنامه "من انقلابی ام" از جمله برنامه هایی است كه با هدف انقلابی گری، انقلابی بودن و شاخصه های آن طراحی و تولید می شود.
این برنامه از چهارم بهمن 96 با كارشناسی استاد علیرضا رحیمی ، ضمن تبیین اركان انقلابی گری، شاخصه های آموزش و پرورش انقلابی را واكاوی می كند .
"من انقلابی ام" كاری از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی به تهیه و سردبیری اكبر طالبی نیا و اجرای رضا ملایی، روزهای چهارشنبه ساعت 20:00 تقدیم شنونگان می شود.

دسترسی سریع
من انقلابی ام