من انقلابی ام جمعه از ساعت 21:15 به مدت 40 دقیقه

رادیو معارف

من انقلابي ام

بررسی شاخصه های قوه قضائیه انقلابی از منظر مقام معظم رهبری

برنامه من انقلابی ام ویژگیهای روحیه انقلابی گری و شاخص های رفتار انقلابی را واكاوی می كند

1398/06/27
|
16:22

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف برنامه "من انقلابی ام "جمعه 29 شهریور 98 به تبیین شاخصه های قوه قضاییه از منظر مقام معظم رهبری می پردازد
ضرورت انقلابی بودن و انقلابی عمل كردن قوه قضائیه، قاطعیت مقابل بدخواهان و تواضع، دلسوزی، محبت و تفاهم با مردم، جذب عناصر مؤمن، عالم و با انصاف در دستگاه قضایی و ضرورت برخورد با افراد خاطی در داخل قوه قضائیه از جمله موضوعاتی است كه در این برنامه به سمع شنوندگان این رسانه دینی می رسد.
برنامه "من انقلابی ام" به تهیه و سردبیری اكبر طالبی نیا ، اجری رضا ملایی و كارشناسی حجت الاسلام دكتر مجید یزدی روزهای جمعه ساعت 21:15 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

دسترسی سریع
من انقلابی ام