آیات نور 1400/01/25 الی 1400/02/22 از ساعت 08:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو معارف

آيات نور

اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور

اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور

1400/01/26
|
00:28

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور عید فطر (14000223) به شرح ذیل می باشد:
1-منصور حبیبی مجد
2-فخرالدین قائدی
3-فاطمه محمدی تربه بر
4-معصومه لطفی
5-محمد شریفی
6- زهرا پور ابراهیم 8496---0902
7- ابراهیم پور چیریکی 8576---0935
8- نفیسه رضیعی 0425---0912
پاسخ صحیح روز عید فطر گزینه «الف»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیست و نهم ماه مبارک رمضان (14000222) به شرح ذیل می باشد:
1-محبوبه عبدالهی
2-علیرضا طالبی
3-قاسم فیروزمند
4-میثم نادی
5-عباس بیابانگرد
6-عبدالرضا قریب 8135---0912
7-زهرا دعاگویی 5698---0930
8-کاظم باشتنی 3927---0919
پاسخ صحیح روز بیست و نهم گزینه «ب»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیست و هشتم ماه مبارک رمضان (14000221) به شرح ذیل می باشد:
1-زهرا چاه شیرینی
2-همیلا سعیدی نیا
3-محمدرضا یامی
4-مریم باقری تیرتاشی
5-حمید غلامپور
6- آزاده کاظمی 9915---0916
7- محمود فاضلی 0386---0915
8- تورج سمائی 5080---0938
پاسخ صحیح روز بیست و هشتم گزینه «الف»

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیست و هفتم ماه مبارک رمضان (14000220) به شرح ذیل می باشد:
1-شاهین رضایی
2-مرتضی سمیعی
3-مصطفی مهرآور
4-هوشنگ طبرخونی
5-محمد رضا کلانتر
6- عذرا نمرودی 1341---0901
7- سجاد منوچهر 6949---0930
8- علی یزدی 4176---0938
پاسخ صحیح روز بیست و هفتم گزینه «ج»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیست و ششم ماه مبارک رمضان (14000219) به شرح ذیل می باشد:
1-نادر عزمی
2-الهام رضایی
3-فاطمه جعفری تیرتاشی
4-عذرا ظفری
5-زهرابیرانوند
6- یگانه بوستانی 4513---0916
7- سمیه جانعلی زاده 8692---0911
8- ابوالقاسم صمیمی 3632---0992
پاسخ صحیح روز بیست و ششم گزینه «ج»

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیست و پنجم ماه مبارک رمضان (14000218) به شرح ذیل می باشد:
1-اصغرامیری
2-بهرنگ راستپور
3-شهناز اسماعیلی
4-عبدالمجید شکیبا
5-فاطمه اصانلو
6- سینا قربانی 1678---0938
7 - لیلا خدمتگذار 0298---0915
8 - بهزاد شجاعی 8116---0993
پاسخ صحیح روز بیست و پنجم گزینه «الف»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیست و چهارم ماه مبارک رمضان (14000217) به شرح ذیل می باشد:
1-سید حسن موسوی
2-مبینا محمدی
3-زهرا بلوچى
4-داریا پروین
5-منصور قاسمی
6 - کلثوم خوشخو 7813---0933
7 - محسن سبکتکین 2366---0913
8 - آرش جامی خواه 9414---0992
پاسخ صحیح روز بیست و چهارم گزینه «الف»


با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیست و سوم ماه مبارک رمضان (14000216) به شرح ذیل می باشد:
1-پری ماه پیامی شبستری
2-فرزانه درویشی
3-سیدمحمدصالح موسوی سالم
4-مریم حسینی
5-میلاد صفری
6. محمدمهدی قلیچی 7404---0990
7. فاطمه کیاستی 6209---0937
8. امیر شهیدی 4485---0916
پاسخ صحیح روز بیست و سوم گزینه «الف»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیست و دوم ماه مبارک رمضان (14000215) به شرح ذیل می باشد:
1-سمیه خیاطی
2-ربابه صداقت
3-الهام چراغعلی
4-ابراهیم بیرانوند
5-پانیذ نوروزی اهری
6 - محسن قاضی 3165---0913
7- حمید پرنده 8692---0913
8- ناهید نعیمی نیا از فومن 9011---0993
پاسخ صحیح روز بیست و دوم گزینه «الف»با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیست و یکم ماه مبارک رمضان (14000214) به شرح ذیل می باشد:
1-فرناز فقانی
2-فاطمه جلالیان
3-زهرا عزیزیان
4-امیر حسین شفیعی
5-علی اصغر شیراوند
6. نرگس درزی رامندی 2746---0919
7. معید کلانتری 0571---0991
8. مجتبی امیدی 0063---0913
پاسخ صحیح روز بیست و یکم گزینه «ج»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور بیستم ماه مبارک رمضان (14000213) به شرح ذیل می باشد:
1-مصطفی خضریان
2-محمد فانی
3-میترا قرائی
4-میلاد قاسمی
5-سمیه رییسی
6. ابراهیم مشاکی 2956---0912
7. رحمان طیار 7024---0919
8. عاصمه پاشائی 6080---0911
پاسخ صحیح روز بیستم گزینه «ج»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور نوزدهم ماه مبارک رمضان (14000212) به شرح ذیل می باشد:
1-علی پیامی
2-معصومه نصرالهی
3-اسماعیل جلیل بیگی
4-سالار علیپور
5-مهسا حکمتی
6. ساجده بهشتی 6548---0938
7. نجمه خوشی 1229---0915
8. رضا فیروزشای 9659---0916
پاسخ صحیح روز نوزدهم گزینه «ب»

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور هجدهم ماه مبارک رمضان (14000211) به شرح ذیل می باشد:
1-علیرضا نیکوصفت
2-محمد مهدی غنی
3-سارا اسحقی
4-مهدی فتحی
5-لیانا عطایی
6-فاطمه صغری آخوند 8425---0913
7-محسن آرین پور 2238---0915
8-شوذب بهاری 0662---0919
پاسخ صحیح روز هجدهم گزینه «ب»

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور هفدهم ماه مبارک رمضان (14000210) به شرح ذیل می باشد:
1-علی کوشکی
2-علی حسن پور
3-الهام بیرانوند
4-آزاده خسروجردی
5-امیر محمدپور
6. مهدیه کندلویی 2699---0911
7.محمد حیدری فرد 0263---0912
8.محمدحسام نامی 3530---0935
پاسخ صحیح روز هفدهم گزینه «الف»


با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور شانزدهم ماه مبارک رمضان (14000209) به شرح ذیل می باشد:
1-فاطمه محمدی کیا
2-مهناز کریم
3-امین لطفی
4-فرامرز زرین کلاه
5-اصغرمیراسماعیلی
6-مجید نسیمی 6809---0903
7-معصومه شیخی 1905---0913
8-زهرا سالاری مقدم 3577---0915
پاسخ صحیح روز شانزدهم گزینه «ج»


با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور پانزدهم ماه مبارک رمضان (14000208) به شرح ذیل می باشد:
1-زهرا کارگر گویخی
2-سید شهرام جاسمی
3-مسعودمحمدی سرایان
4-حسن خسروی
5-فاطمه لشکری
6. معصومه حمزه 6759---0913
7. علی محمد رکنی 4950---0913
8. محمداسماعیل را دنیا 2035---0915
پاسخ صحیح روز پانزدهم گزینه «ج»


با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور چهاردهم ماه مبارک رمضان (14000207) به شرح ذیل می باشد:
1-صابرعابدی
2-عبداله محمدی
3-اعظم صنعتی
4-ملیکا بینش
5-پریا کابلی
6-فاطمه ملکی 7005---0915
7-داوود نیکبخت 9744---0919
8-محمدعلی بمبئی 7593---0917
پاسخ صحیح روز چهاردهم گزینه «ج»


با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور سیزدهم ماه مبارک رمضان (14000206) به شرح ذیل می باشد:
1-رقیه عرب
2-سوین جهانی
3-چنگیز کرمی
4-سجاد شاهسونی
5-زهرا عاشورای
6-ساره ایزدی 3734---0913
7-منصوره بهروزی 1986---0933
8-مجید هیزوم شکن 2493---0911
پاسخ صحیح روز سیزدهم گزینه «ج»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور دوازدهم ماه مبارک رمضان (14000205) به شرح ذیل می باشد:
1-محسن رحیمی
2-حسین احمدی
3-امنه اقاعلیزاده
4-ریحانه معین الدینی
5-مهدی دهقانی
6. منیژه زابلی 1458---0990
7. محمد بوشهری 5264---0913
8. علیرضا زین ساز 7547---0919
پاسخ صحیح روز دوازدهم گزینه «الف»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور یازدهم ماه مبارک رمضان (14000204) به شرح ذیل می باشد:
1-قمر رضایی
2-معصومه جعفری
3-محمدعلی اکبری
4-علی خلجی
5-میلاد صفری
6.بمانی جیرسرایی 2971---0992
7. میثم شکیب 0130---0922
8. زهرا گلال زاده 8620---0912
پاسخ صحیح روز یازدهم گزینه «الف»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور دهم ماه مبارک رمضان (14000203) به شرح ذیل می باشد:
1-افروز جاویدی آزاد
2-میلاد قاسمی طوسی
3-سارا کوشان
4-زهره زمانی
5-نورا میغانی
6. نازنین بلخواری 4256---0939
7. محمود عبدالرضایی 3805---0901
8. علی مهدی بیرق دار 2287---0917
پاسخ صحیح روز دهم گزینه «الف»با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور نهم ماه مبارک رمضان (14000202) به شرح ذیل می باشد:
1. مریم سادات آل هاشم
2. معصومه خلیلی قلعه نویی
3. عبدالمجید شکیبا
4. رامین کروسیان
5. محمد ایوبی
6. صدیقه معصوم بیکی 7130---0935
7. سیاوش نمامی 1240---0922
8. مهدی صمدی 0668---0913
پاسخ صحیح روز نهم گزینه «الف»

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور هشتم ماه مبارک رمضان (14000201) به شرح ذیل می باشد:

1-سیده فاطمه حسینی
2-لیلا ابراهیمی
3-مهدیه ابراهیمی
4-مهدی شجاعی فرد
5-فریبرز فتحی
6. پریسا مرعشی 9724---0915
7. زهرا سادات باقری 4683---0913
8.مهدی امیدی 8291---0916
پاسخ صحیح روز هشتم گزینه «الف»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور هفتم ماه مبارک رمضان (14000131) به شرح ذیل می باشد:

1-ملیحه مظلوم
2-عاطفه سلمانی
3-زینب باغچه بان
4-جبار فعله گری
5-علی سلمانی
6.جواد حسنی 7118---0912
7.مهرداد آتشگاه 3153---0919
8.عاطفه گودرزی بروجرد 5428---0910
پاسخ صحیح روز هفتم گزینه «ج»
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور ششم ماه مبارک رمضان (14000130) به شرح ذیل می باشد:
1-سما موسوی
2-مهردادبهری
3-حمزه گودرزی
4-فاطمه بنی اردلان
5-طاهره عبدی فرد
6 .حسین مرعشی 6823---0915
7. آسیه پیش قدم 7367---0917
8. امیرحسین کاشی 1270---0918
پاسخ صحیح روز ششم گزینه «ب»


با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور پنجم ماه مبارک رمضان (14000129) به شرح ذیل می باشد:
1- ابوالفضل سیروسی
2-زهرا ثانی
3-سهیلا عبدالیوسفی
4-رامین خادمی
5-علی مشهدی ابراهیمی
6-وحید خورسندی 7172---0905
7-فضه احمدنیا 1269---0936
8-حمیده عمادی خمینی شهر 6426---0913
پاسخ صحیح روز پنجم گزینه «الف»


با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور چهارم ماه مبارک رمضان (14000128) به شرح ذیل می باشد:
1-فاطمه کامرانی قهرمان
2-عظیم رهسپارخو
3-پارسا محمد طاهری
4-رضوانه بدیعی
5-یوسف رحمانی
6-ثنا یعقوبی 9953---0918
7-متین سلیمی 9813---0902
8-عبدالحمید خاک سبز 4094---0917
پاسخ صحیح روز چهارم گزینه «ب»با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور سوم ماه مبارک رمضان (14000127) به شرح ذیل می باشد:
1-آذر موسی زاده
2-احمد آدینه محمد
3-سارا لیمویی
4-زهراخادمی
5-محمدصادق سیروسی
6- حسنیه عامری 5762---0911
7- رضا صابرنژاد 4967---0913
8- صدیقه منزه 8316---0990
پاسخ صحیح روز سوم گزینه «ج»


با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور دوم ماه مبارک رمضان (14000126) به شرح ذیل می باشد:
1_ نگاررمضانی
2_فاطمه روزبهانی
3_محبوبه صفائیان
4_اعظم نوروزی
5_بابک حسین زاده
6- قربان صحراروشن 3679---0911
7- صدیقه عنایتی 2092---0939
8- موسی معاذالهی 3808---0910
پاسخ صحیح روز دوم گزینه «ج»


با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اسامی برندگان مسابقه پیامکی آیات نور اول ماه مبارک رمضان (14000125) به شرح ذیل می باشد:
١- محمد رفیع زاده
٢- محمودرضا عبدی
٣- محسن بهاروندی
٤- الهام مژگانی
٥- امین رازانی
6- زینت کراری پور 2958---0992
7- مهدی سپهردار 3979---0919
8- فاطمه وردی زاده 9180---0933
پاسخ صحیح روز اول گزینه «ب»

دسترسی سریع
آیات نور