ژاله سرخ 17 شهریور از ساعت 10:10 به مدت 50 دقیقه

رادیو معارف

ژاله سرخ

روایت قیام 17 شهریور در رادیو معارف

ویژه برنامه "ژاله سرخ" پیامدهای قیام خونین 17 شهریور را بازگو می كند

1397/06/14
|
11:29

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف ؛‌شاید بتوان گفت یكی از افتخارات ملت ایران كه تبلور وحدت و یكپارچگی آنان و كینه شان نسبت به رژیم پهلوی بود واقعه 17 شهریور سال 57 است. چراكه در این روز بسیاری از زنان، مردان و كودكان توسط رژیم محمد رضا پهلوی به شهادت رسیدند و این روز یكی از نقاط عطف در تاریخ انقلاب است.
به همین مناسبت برنامه "ژاله سرخ" همزمان با سالروز قیام خونین 17 شهریور به بررسی این واقعه خواهد پرداخت .
این برنامه با كارشناسی علیرضا زهیری زمینه های شكل گیری و پیامدهای قیام 17 شهریور را بازگو می كند همچنین واكنش كشورهای غربی به خصوص امریكا در خصوص كشتار مظلوم مردم در این روز از جمله موضوعاتی است كه در این برنامه بیان خواهد شد.
"ژاله سرخ" به همت گروه معارف،‌رویدادهای معارفی،‌اطلاع رسانی است كه تهیه و سردبیری این برنامه را سید محمد مهدی ركنی و اجرای آن را محبوبه شیرعلی برعهده دارد.
این برنامه شنبه 17 شهریور 97 ساعت 10:10 از امواج فضیلت و فطرت پخش می شود .

دسترسی سریع
ژاله سرخ