سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

بررسی اهمیت اصول برنامه ریزی درخانواده

رادیو معارف در برنامه سلام زندگی اصول رعایت تقسیم کار در منزل را توسط اعضای خانواده را بازگو می کند

1401/03/30
|
11:07

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ برنامه "سلام زندگی" از سه شنبه 31 خرداد 1401 با موضوع "اصول برنامه ریزی درخانواده" مهمان مخاطبان خود در این رسانه دینی می شود
این برنامه که به همت گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می شود به تبیین رعایت اصل هدف گذاری در برنامه ریزی با حضور اعضای خانواده می پردازد و ضرورت رعایت اصل مدیریت در برنامه ریزی توسط اعضای خانواده را بازگو می کند
برنامه "سلام زندگی" به تهیه کنندگی سیده منیره موسوی اجرای محبوبه شیرعلی و کارشناسی سرکار خانم حاجی احمدی سه شنبه تا پنجشنبه ساعت 10:00 از رادیو معارف پخش می شود

دسترسی سریع
سلام زندگی