سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

بررسی جایگاه مادر در خانواده

برنامه "سلام زندگی "در رادیو معارف اسباب ایجاد معنویت در خانواده را بازگو می كند

1401/10/19
|
13:07

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، برنامه "سلام زندگی" طی برنامه های اخیر با موضوع آثار و اسباب معنویت در خانواده مهمان مخاطبان این رسانه دینی می شود
این برنامه كه به همت گروه فرهنگ وجامعه طراحی و تولید می شوداز سه شنبه 20 دی ماه 1401 به تقویت سازگاری و تفاهم در خانواده می پردازد.
این برنامه كه به تهیه كنندگی سیده منیره موسوی به روی آنتن می رود اهمیت تقویت قناعت و ساده زیستی در خانواده را بازگو می كند وبه تبیین جایگاه مادر در خانواده می پردازد.
برنامه "سلام زندگی" با اجرای محبوبه شیرعلی از سه شنبه تا پنجشنبه ساعت 10:00 از رادیومعارف پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام زندگی