سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

ثمرات اسباب ایجاد معنویت در خانواده

برنامه "سلام زندگی" در رادیومعارف اهمیت ایجاد آثار و اسباب معنویت در خانواده را بازگو می كند

1401/11/03
|
12:58

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف لزوم آشنایی مخاطبان با آثار و اسباب معنویت در خانواده عوامل برنامه ساز" سلام زندگی" را بر آن داشت كه به تبیین آن در برنامه های اخیر بپردازد
این برنامه كه به همت گروه فرهنگ وجامعه طراحی و تولید می شود از سه شنبه، چهارم بهمن ماه 1401 به موضوعاتی همچون پرورش روحیه عبادی در فرزندان ،پرورش روحیه مطالبه و حق طلبی، وپرورش عفت و حیا در تربیت فرزندان می پردازد
برنامه" سلام زندگی" به تهیه كنندگی سیده منیره موسوی و اجرای محبوبه شیرعلی سه شنبه تا پنجشنبه ساعت 10:00 از رادیو معارف پخش می شود

دسترسی سریع
سلام زندگی