سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

بررسی ثمرات تربیت عبادی فرزندان در خانواده

رادیومعارف در برنامه "سلام زندگی" به تبیین ضرورت تربیت حماسی در خانواده های انقلابی می پردازد

1401/11/24
|
13:39

به گزراش روابط عمومی رادیو معارف؛ برنامه "سلام زندگی" از سه شنبه 25 بهمن 1401 در ادامه مباحت آثار و اسباب معنویت در خانواده به تبیین تاثیر تربیت عبادی فرزندان می پردازد.
همچنین این برنامه كه به همت گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می شود اهمیت و ضرورت تربیت حماسی در خانواده های انقلابی و تربیت حماسی در خانواده شهدا را بازگو می كند.
برنامه سلام زندگی به تهیه كنندگی سیده منیره موسوی سه شنبه تا پنجشنبه به تهیه كنندگی سیده منیره موسوی ساعت 10:00 از رادیو معارف پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام زندگی