سلام زندگی سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

بررسی عوامل تهدید کننده آرامش در خانواده در برنامه "سلام زندگی"

رادیو معارف در برنامه "سلام زندگی" اهمیت نقش آرامش در خانواده را واکاوی می کند

1398/06/04
|
12:14

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ برنامه "سلام زندگی" از ششم شهریور 98 با موضوع عوامل تهدید کننده آرامش درخانواده به روی آنتن می رود.
این برنامه که با کارشناسی دکتر آیینه چی تقدیم شنوندگان این رسانه دینی می شود اهمیت نقش آرامش در خانواده را بررسی می کند و نقش عواملی همچون دخالت دیگران در روابط خانوادگی،‌ مسائل اقتصادی و مالی، موانع فرهنگی و طبقاتی و .. را در برهم زدن آرامش در خانواده واکاوی می کند
برنامه "سلام زندگی" به همت گروه فرهنگ و جامعه به تهیه و سردبیری اعظم ایرانی و اجرای محمد جوادمحمدی سه شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود .

دسترسی سریع
سلام زندگی