سلام زندگی سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

تبیین روابط اقتصادی همسران در خانه بر امواج فضیلت و فطرت

برنامه "سلام زندگی" در رادیو معارف به تبیین الگوی اسلامی ایرانی خانواده می پردازد

1398/06/25
|
17:02

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛برنامه "سلام زندگی" از 26 شهریور 98 با موضوع روابط اقتصادی همسران در خانه به روی آنتن می رود
هچنین این برنامه با کارشناسی دکتر هدایت نیا اهمیت و چرایی لزوم گشاده دستی مرد در اقتصاد خانواده را بررسی کرده و اهمیت فردی و اجتماعی آن را واکاوی می کند
برنامه "سلام زندگی" به تهیه و سردبیری اعظم ایرانی واجرای محمدجواد محمدی سه شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

دسترسی سریع
سلام زندگی