سلام زندگی سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

نقش زن در خانواده

رادیو معارف در برنامه "سلام زندگی" نقش زن را درخانواده در جایگاه همسر و مادر واکاوی می کند

1399/11/06
|
10:26

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ نقش زن در خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است که این موضوع جایگاه زن را به عنوان مادر و همسر دوچندان می کند.
برنامه "سلام زندگی" به همین منظور از سه شنبه هفتم بهمن 99 با کارشناسی سرکار خانم حاجی احمدی به تبیین نقش زن در خانواده به عنوان مادرو همسر خواهد پرداخت.
همچنین بررسی وظایف زن به عنوان مادر و همسر در خانواده و اهمیت جایگاه زن در ارتباط اعضای خانواده از جمله مباحثی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود .
برنامه "سلام زندگی"به همت گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می شود که تهیه کنندگی این برنامه را اعظم ایرانی و اجرای آن را مریم احمد پور برعهده دارد
این برنامه سه شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود

دسترسی سریع
سلام زندگی